Produkt dnia
Chilli Play F1 3XL
Chilli Play F1 3XL
329,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Do-pełnij swoją Chillipufe !

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie, w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego www.chillipufy.pl

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.chillipufy.pl

Sprzedawca / Sklep – Polska Grupa Meblowa RAFIN – Kinga Froń z siedzibą w Wieruszowie, ul. Ostrzeszowskiej 12,, NIP: PL 997-012-80-82, , Regon: 101372953 tel.: +48 790 800 790, adres e-mail: biuro@chillipufy.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014 poz. 827)

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę: Polska Grupa Meblowa RAFIN – Kinga Froń z siedzibą w Wieruszowie, ul. Ostrzeszowskiej 12, za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.chillipufy.pl

 

2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

 

3. Właścicielem Sklepu jest: Polska Grupa Meblowa RAFIN – Kinga Froń z siedzibą w Wieruszowie, ul. Ostrzeszowskiej 12,, NIP: PL 997-012-80-82, , Regon: 101372953 tel.: +48 790 800 790, adres e-mail: biuro@chillipufy.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

4. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.chillipufy.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.

6.Po złożeniu zamówienia, Sklep potwierdza jego otrzymanie oraz potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Następnie przesyła stosowną wiadomość na adres e-mail konsumenta, w której podaje informację, iż otrzymał zamówienie, przyjął do realizacji oraz potwierdza zawarcie umowy sprzedaży.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt (e-mail: biuro@chillipufy.pl),

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt (tel.: +48 790 800 790).

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na realizację zamówienia (tj. Imię, Nazwisko, adres dostawy, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail).

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, rozmiar, materiale, z którego jest wykonany, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 

5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

§3

Instrukcja składania zamówienia droga elektroniczną

 

1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „ DO KOSZYKA”. Wówczas klient może kontynuować zakupy kolejnych produktów lub przejść do koszyka z przeniesionymi już produktami.

2. Koszyk jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony lub po jej lewej części. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku "Przejdź do koszyka", który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują oraz wybór opcji płatności za dostawę. Klient ma do wybory dwie formy płatności: przelewem lub płatność za pobraniem. Każda z nich z dwoma opcjami szybkości dostawy: standardowym i ekspresowym.

3. Po wybraniu opcji "zamawiam”, uruchomi się strona gdzie klient może zarejestrować się, złożyć zamówienie bez rejestracji lub gdy już jest zarejestrowany wpisać swoje dane i zalogować się. Następnie pojawi się strona gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru. Przez zalogowanie Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek.

4. Po wpisaniu danych (w tym ewentualnie danych do faktury), klient klika na „Podsumowanie”, wówczas może dokonać sprawdzenia poprawności danych. Jeśli dane są błędne może je poprawić klikając „Wstecz”. Jeśli dane są poprawne i chce kontynuować zamówienie klient klika „złóż zamówienie”

5.Po złożeniu zamówienia na stronie wyświetli się nr zamówienia, całkowita, wartość zamówienia, dane do przelewu jeśli klient wybrał opcję płatności przelewem, lub kwota do przygotowania dla kuriera jeśli klient wybrał opcję płatności „przy odbiorze”.

6. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. klikając w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie www.chillipufy.pl. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

7. E-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia Klienta zostanie wysłany na adres e-mail podany w danych logowania. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

 

§4

Czas i sposób realizacji zamówienia

 

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

2. Termin dostawy towaru wynosi maksymalnie 10 dni

 

3. Towar zostanie przesłany do miejsca podanego przez Klienta w zamówieniu.

 

§5

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem na konto – wówczas dostawa towaru ma miejsce po zapłacie pieniędzy przelewem, czyli w momencie wpływu określonej należności pieniężnej, Sklep przystępuje do etapu związanego z wysyłką towaru. Klient powinien dokonać płatności przelewem za złożone zamówienie w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, oraz w formularzu zamówień na stronie www.chillipufy.pl.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§6

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła w dni robocze za pośrednictwem firm wysyłkowych, kurierskich lub poczty.

2. Czas dostawy towaru jest podany na karcie produktu i wynosi do 10 dni. 

 

§7

Reklamacje

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

2. Sklep obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

 

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

 

a) pisemnie na adres Sprzedawcy: Polska Grupa Meblowa RAFIN – Kinga Froń, 98-400 Wieruszów, ul. Ostrzeszowska 12.

 

 

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@chillipufy.pl

 

c) telefonicznie pod numerem: +48 790 800 790

 

d) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Polska Grupa Meblowa RAFIN – Kinga Froń, 98-400 Wieruszów, ul. Ostrzeszowska 12.

 

4. Reklamacja powinna zawierać:

 

a) imię i nazwisko Konsumenta,

 

b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,

 

c) datę wystąpienia wady,

 

d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

 

e) żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.

 

5. Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

 

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: Polska Grupa Meblowa RAFIN – Kinga Froń, 98-400 Wieruszów, ul. Ostrzeszowska 12.

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych  w pkt. 10 oraz pkt. 13 §8.

 

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:

 

a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sklepu (biuro@chillipufy.pl),

 

b) drogą korespondencyjną na adres Sklepu: Polska Grupa Meblowa RAFIN – Kinga Froń, 98-400 Wieruszów, ul. Ostrzeszowska 12.                                   

 

c) osobiście w siedzibie Sklepu: Polska Grupa Meblowa RAFIN – Kinga Froń, 98-400 Wieruszów, ul. Ostrzeszowska 12.

 

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest na stronie Sklepu internetowego www.chillipufy.pl w zakładce "Zwrot towaru". Skorzystanie z powyższego wzoru formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

 

5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:  

 

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sklep wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

 

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się  za niezawartą.

 

7. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym www.chillipufy.pl.

 

8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

9. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

 

12. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 11 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sklepu:

Polska Grupa Meblowa RAFIN – Kinga Froń, 98-400 Wieruszów, ul. Ostrzeszowska 12.

 

13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w odniesieniu do umów:

 

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu  do odstąpienia od umowy,

 

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

 

e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

 

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

 

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy  o prenumeratę,

 

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

 

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur


1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

 

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&;;id2=136

 

3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

 

4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

 

5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl"> porady@dlakonsumentow.pl

   

§10 

Dane osobowe

1. Dane osobowe podane przez konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z konsumentem.

2. Wyrażenie przez Konsumenta zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

 

§11

Postanowienia końcowe


1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:

 

a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

 

b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

 

a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

 

b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,

 

c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,

 

4. Sklep poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.

 

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl